Fiber Kablolamanın Kamera Sistemleri İçin Faydaları

Fiber Kablolama Nedir ?
Dijital bilgiyi, optik kablolar üzerinden uzun mesafelere hızlı ve daha az kayıpla taşımaya yarayan kablo türüne fiberoptik kablo denir. Işık sinyallerini uzun mesafelere taşımayı sağlar.
Fiber kablo, ışığın hareket etmesini sağlayan cam merkez, bunu çevreleyen optik malzeme ve bu yapıyı sıcaklık ve sıvıdan koruyan kılıftan oluşur. Fiber kablonun içinde bu şekilde ışıkla iletim yapan binlerce sıra bulunur. İki tip fiber kablo bulunmaktadır.
Tekli modda çalışan fiber kablolar
Çoklu modda çalışan fiber kablolar
Fiber kabloda ortadaki yarıçap ne kadar düşükse o kadar verimli ve hızlı iletim sağlanır. Bu sebeple tekli mod fiber kablolar daha hızlı ve verimli iletim sağlarlar. Göreceli olarak daha pahalıdır.
Işığı bir noktadan diğer noktaya iletmenin en temel yolu aynalamaktır. Kablonun etrafını saran aynalama sayesinde ışık hüzmesi yansıyarak kayıpsız olarak diğer uca ulaşır. Bu noktada kamera sistemleri için seçtiğiniz fiber optik kablonun kalitesi verinin kayıp oranında belirleyici olacaktır.
İletici : veriyi ışık sinyaline çevirir ve gönderir.
Alıcı : ışık sinyali olan gelen veriyi kullanılabilir veri haline dönüştürür.

Fiber Kablolamanın Kamera Sistemi İçin Faydaları
Uzun mesafelerde tek kablo üzerinden dağılım yapılacağından bakır kablolamaya göre fiyat avantajı daha fazladır.
Toprak altında yürümesi gereken noktalara kangal borulara saklama yapmak kablo boyutları nedeniyle çok daha kolaydır.
Çok daha fazla kamerayı aynı kablo üzerinden taşıyabilirsiniz.
Sinyal kaybından dolayı oluşan görüntülerde titreme, kayma fiber kablolama ile beraber kamera sistemlerinde çok daha keskin görüntü almanızı sağlar.
İletim ışık olarak yapıldığı için çevresel elektriksel bozulmalardan etkilenmez.
Enerji kaybıda dolaylı olarak daha az olduğu için daha az enerji tüketimiyle kamera sistemi görüntüsü taşınabilir.
Kısa devrelerden kaynaklanan yangın v.b durumlarının oluşması fiber kablolalarda söz konusu değildir.

FİBER OPTİK KABLONUN DEZAVANTAJLARI
• Mevcut şebekeye ayarlanmasında zorluklar çıkmaktadır. (bakır devre ve fiberin uyuşmaması)
• Digital ve analog sistemlerin uyuşmaması
• Fiber fiyatlarının yeteri kadar ucuz olmaması. Ancak kısa zamanda ucuzlaması muhtemeldir. tlk fiber kablodan buyana (sistem + kablo) ıso ucuzlamış durumdadır. Uzun mesafe irtibatlarında ise fiber optik sistemler konvansiyonel fiber ve bakır kabloların ekonomik karşılaştırılmasında bant genişliği veya kanal maliyeti de dikkate alınmalıdır.
• Local şebekelerde fiber optik kabloya olan ihtiyaç fazla olmadığından local şebekede kullanılacak teçhizat geliştirme çalışmaları yavaş yavaş yürütülmektedir. Mevcut teçhizatlar ise çok pahalıdır.
• Fiber optik kabloların pratikte 5 km den kısa mesafelere çekilmesi ekonomik değildir.

Leave a Reply